[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

frosen?Właśnie, pytanie to już widziałem wiele razy ale nie widziałem nigdzie
odpowiedzi. Jak wyglądają prace nad woody'm, czy jest on już frosen. Pytam
się o to bo ostatnio spotykam mnóstwo osób które mówią żeby nie bawić się w
instalkę potato lecz instalować woody (nikt jednak do tej tezy nie dodaje
żadnych argumentów)
JJReply to: