[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Suomessa -kokouksen muistiinpanotOn Thu, 2005-07-21 at 23:43 +0300, Lars Wirzenius wrote:
> En kuitenkaan näe, että käyttäjätuki on se seikka, mihin "Debian
> Finlandin" tulisi aluksi panostaa.

Olen täysin samaa mieltä johtopäätöksien kohdalla, ja lähes kaikki
argumentit ovat myös mielestäni oikeat. Loput voidaan sitten lukea
mielipiteiden osastoon.

Eli kuten sanot, tärkeimmät asiat ensin ;)

-- 
Fabian Fagerholm <fabbe@paniq.net>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: