[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian Suomessa -kokouksen muistiinpanotHei, 

Tässä 17.7.2005 Debconfin yhteydessä pidetyn Debian Suomessa
-kokouksen muistiinpanot. Mahdolliset tarkennukset ja korjaukset
kannattanee lähettää replynä koko listalle.

AJT

-- 
Arto Teräs <ajt@flug.fi>, +358-50-5941416
Puheenjohtaja, Finnish Linux User Group FLUG ry
http://www.flug.fi
Debian Suomessa -keskustelu 17.7.2005
-------------------------------------

Paikka: Servin Mökki, Jämeräntaival 4, Espoo
Aika: Su 17.7.2005 klo 19:00-20:30

Läsnä:

Antti-Juhani Kaijanaho - kehittäjä, kokouksen pj.
Matti Pöllä - käyttäjä
Jari Kaasalainen - käyttäjä
Kalle Kivimaa - kehittäjä
Arto Jantunen - kehittäjä (epäaktiivinen viime aikoina)
Jaakko Niemi - kehittäjä
Tommi Vainikainen - osallistunut suomentamiseen
Mike Gindonis - käyttäjä
Arto Teräs - käyttäjä - FLUGin pj., kokouksen sihteeri
Aschwin van der Woude - käyttäjä, Linux-Aktivaattorin pj.
Tero Kuusela - käyttäjä, Linux-Aktivaattorin varapj.
Hannu Puhakka - käyttäjä
Fabian Fagerholm - kehittäjä, Linux-Aktivaattorin hallituksen jäsen
Riku Voipio - kehittäjä
Martin-Eric Racine - kehittäjä (hyväksymisprosessi kesken)
Jukka Neppius - käyttäjä

Alustus: Suomessa Debian-toiminta on ollut suhteellisen
organisoimatonta ja jäsentymätöntä. Olisi hyvä tuoda Debiania esille
samaan tapaan kuten Debian Day Debconf5:ssa.

Toinen ongelma: Pitää olla jonkinlainen organisaatio että voi
vastaanottaa lahjoituksia ja käsitellä rahaa. Tällä hetkellä ainoa
mahdollisuus lähettää rahaa Saksan FFII:n kautta.

Antti-Juhani Kaijanaho luki Lars Wirzeniuksen lähettämän sähköpostin
aiheesta mitä pitäisi/voisi tehdä:
- suomentaminen, lokalisointi, varmistaminen että kun Debianin asentaa
 se toimii heti kunnolla suomeksi
- installfestejä
- häkkäysviikonloppuja
- debian.fi -domain
- Debian-projektin edustaminen Suomessa
- kansalliseen tietoturvapäivään osallistuminen

Lars on valmis pitämään paketointikoulua ja tarvittaessa osallistumaan
uuden yhdistyksen toimintaan (jos sellainen katsotaan järkeväksi
perustaa).

Keskusteltiin missä Suomen Debian-kehittäjät asuvat: Selvästi suurin
keskittymä pääkaupunkiseudulla, lisäksi ainakin Turussa ja Tampereella
on kehittäjiä.

Kierros mitä kukin kokouksen osallistujista voisi tehdä:

- Arto Teräs: Ei voi luvata suurta työpanosta, näkee lokalisoinnin
 tärkeänä jotta Debianin esittely ja levyjen jakaminen mm. FLUGin
 tapahtumissa olisi helpompaa, Debian tervetullut esittäytymään
 FLUGin tapahtumissa.

- Mike Gindonis: Voi tarjota tilan häkkäysviikonloppuja varten.

- Tommi Vainikainen: Tykkää enimmäkseen puuhastella itsekseen silloin
 kun on aikaa, mutta osallistuisi yhteisiin lokalisointitapaamisiin.

- Aschwin: Tukee toimintaa Linux-Aktivaattorin näkökulmasta.

- Jaakko Niemi: Voi tehdä erilaisia pieniä asioita, ei kiinnostunut
 lähtemään vetäväksi voimaksi esim. yhdistykseen.

- Arto Jantunen: Pitäisi ainakin organisoida lahjoitusten
 vastaanottaminen Suomessa, kannattaa häkkäysviikonloppuja ja voi
 osallistua niiden organisointiin, ei valmis vetämään yhdistystä.

- Kalle Kivimaa: Aikaa auttaa ihmisiä jotka haluavat tehdä jotain
 Debian Suomen eteen (esim. auttaa häkkäysviikonlopun yhteydessä)
 mutta ei varsinainen organisaattori-ihminen. Lahjoitusongelma
 ratkaistava jos lahjoittajia on tyrkyllä.

- Jari Kaasalainen: Melko tyytyväinen Debianin toimintaan Suomessa,
 irkkikanava ja postituslista hyviä kommunikaatiovälineitä

- Matti Pöllä: Lokalisoinnin parempi organisointi tarpeen,
 häkkäysviikonloput / saunaillat hyvä juttu, ei valmis yhdistykseen .

- Riku Voipio: Häkkäysviikonloput, T-paitojen myynti ja esittely
 tapahtumissa kiinnostavat. Tärkeää että toiminta olisi jotenkin
 säännöllistä, ettei jää yhteen kertaan.

- Jukka Neppius: Suomennosta pitäisi parantaa, asennus ei
 aloittelijalta yleensä onnistu, käyttäjätuki pitäisi järjestää (voi
 osallistua jos tähän perustetaan ryhmä).

- Antti-Juhani Kaijanaho: Voi käyttää kohtuullisesti aikaa ollakseen
 mukana toiminnassa.

- Martin-Eric Racine: Lahjoitusongelma hoidettava, installfestejä
 sekä suomenkielistä koulutusta pitäisi järjestää, ei kannata
 perustaa järjestöä (liian vähän väkeä), voisi itse antaa koulutusta
 sekä hoitaa logistiikkaa (esim. käännösprojekteissa)

- Hannu Puhakka: Debianilla maine hakkerien systeeminä ("varmaan hyvä
 muttei helppo käyttää") - jos halutaan levittää niin maallikkojen
 tuki on järjestettävä: paikka mihin voi helposti lähettää suomeksi
 kysymyksiä, asennus ollut ainakin aiemmin liian hankala.

- Fabian Fagerholm: Ei kovin paljon aikaa, Debian-panos lähinnä
 kehitystyötä ja tullee pysymään siinä, pitää tukihommaa
 epärealistisena.

- Tero Kuusela: Debian liian sisäänlämpiävä, kaipaa tiiviimpää
 yhteistyötä eri ryhmien välille (mm. lokalisointi: mukaan COSS:n
 projektiin), installfestit FLUGin tai Linux-Aktivaattorin
 yhteyteen. Ei voi itse tehdä paljoa. Teron vinkit:
 * huomioikaa Linux-Aktivaattorin tapahtumat paremmin (mm. Aguri,
  Debianin 10-v-päivät, Python sprint)
 * FLUG ja L-A ovat jo kilpailuttaneet mm. T-paitafirmoja, kannattaa
  kysyä jos aiotaan tilata paitoja
 * tuesta huomiona että ei kannata kilpailla kaupallisten kanssa

Keskustelua:

Matti Pöllä: Pitäisi järjestää tapahtuma jossa suomen kielen
asiantuntijat kertovat mihin pitää ohjelmien käännöksessä kiinnittää
huomiota.

Jaakko Niemi kertoi että Tapio Lehtonen Porista on kirjoitellut vallan
mainioita manuskoja loppukäyttäjille, mutta aika moni ei tiedä niistä.

Tärkeä kysymys: toimintaa kehittäjille vai käyttäjien auttamiseksi?
- kehittäjien kokoontumisia kevyempi ja hauskempi järjestää
- tähän mennessä debian-fi:n puitteissa järjestetty lähinnä tapaamisia
 kehittäjille, FLUG järjestänyt tapahtumia käyttäjille, L-A hiukan
 molempia 

Riku Voipio oli skeptinen installfestien suhteen koska on fakta että
Debian ei ole kaikkein käyttäjäystävällisin distro: pitäisi
rehellisesti esitellä esim. Ubuntua.

Antti-Juhani Kaijanaho ehdotti että voitaisiin ehkä järjestää muiden
pohjoismaiden (+ Baltian) kanssa yhteistyössä Debian miniconf.

Hannu Puhakka voi tehdä webbikyselyn, jossa kysytään mitä asioita
priorisoidaan.

Organisaation perustaminen:

Mainituista asioista ainoastaan lahjoitusten vastaanotto vaatii
taakseen organisaation. Esiteltiin vaihtoehdot: 1) Oman yhdistyksen
perustaminen minimibyrokratialla, 2) olla jonkun olemassaolevan
organisaation (FLUG, L-A) alla. Jälkimmäisessä tapauksessa pitäisi
olla rahallisesti tietty itsenäisyys emo-organisaatiosta.

Kysyttiin mihin rahaa käytettäisiin? Arto Teräs kommentoi että pienet
häkkäysjuhlat voidaan helposti järjestää ilman yhdistystäkin, rahaa
menee isompiin esittelytapahtumiin (painettu materiaali, puhujien ja
vapaaehtoisten matkakulut) sekä kehittäjien sponsorointiin (matkakulut
tapahtumiin). Antti-Juhani Kaijanaho kommentoi että raha olisi
nimenomaan Suomesta tullutta Debianin rahaa jota mahdollisuuksien
mukaan käytettäisiin Suomeen mutta mahdollisesti myös
kansainvälisesti.

Kysymys Debianin juridisesta edustamisesta Suomessa. L-A:lla on
sopivia kontakteja.

Keskusteltiin siitä miten parhaiten voitaisiin turvata niin että
mahdolliset kertyvät varat käytetään nimenomaan Debianin hyväksi. 
Uskottiin että nykyisillä henkilöillä homma toimii hyvin esim. L-A:n
alla, mutta haluttaisiin varautua myös "pahan päivän varalle". 
Säätiö vaatii liian suuren pääoman. 

Päädyttiin siihen että tällä hetkellä oma pankkitili ja erillinen
Debian-työryhmä Linux-Aktivaattorin alla on järkevin ja riittävän
kevyt ratkaisu. Työryhmässä on yksi vaatimus: johtajan pitää olla
Linux-Aktivaattorin jäsen (jäsenmaksu 10 euroa) ja hyväksytään L-A:n
hallituksen kokouksessa). Arto Teräs ehdotti että Antti-Juhani
Kaijanaho liittyy L-A:n jäseneksi ja ryhtyy kyseisen työryhmän vetäjä
ja liittyy L-A:n jäseneksi. Läsnäolijat kokivat tämän hyväksi
ratkaisuksi joten päätettiin toimia niin. L-A käsittelee asian
seuraavassa hallituksen kokouksessa, tn. elokuussa.

Yhteydenpitokanavia:

freenode: debian-fi
ircnet: debian.fi
debian-fi-sähköpostilista: http://debian.linuxforum.net/international/Finnish
(Toimii myös käyttäjien tukilistana, pitäisi löytyä helpommin Debianin
sivujen alta...)

Reply to: