[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Suomessa -kokouksen muistiinpanotMoi ja kiitokset Artolle muistiinpanojen tekemisestä!

On Thu, 2005-07-21 at 05:01 +0300, Arto Teras wrote:
[...]
> - Fabian Fagerholm: Ei kovin paljon aikaa, Debian-panos lähinnä
>   kehitystyötä ja tullee pysymään siinä, pitää tukihommaa
>   epärealistisena.

Tarkennus tähän, koska keskustelu koski erilaisia tukimuotoja. Tässä
viittasin lähinnä ideaan tarjota puhelintukea vapaaehtoisvoimin. Tämä
sinänsä kiehtova idea on epärealistinen -- esimerkiksi laatuvaatimukset
ja vastuu ovat miltei mahdottomia ratkaista jos toimitaan
yksityishenkilönä. Tällöin voidaan jo miettiä yrityksen perustamista,
jolloin kilpaillaan muiden alan yritysten kanssa. Tero tarkensi tätä
vielä puheenvuorossaan.

Toki on olemassa muita tapoja tarjota tukea jotka ovat aivan
realistisia, mutta niissä laadun arvioimisen tehtävä ja vastuu ovat
käyttäjällä.

-- 
Fabian Fagerholm <fabbe@paniq.net>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: