[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Script uitvoeren via initramfsOn Sun May 28, 2023 at 7:53 PM CEST, Wouter Verhelst wrote:
> On Sun, May 28, 2023 at 10:39:45AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> > Een klant vroeg me iets te doen via initramfs.
> > ...
> > Ik heb geprobeerd mijn scriptje in /etc/initramfs-tools/conf.d/ te
> > stoppen, maar het wordt dan uitgevoerd tijdens het maken van de initrd
> > en dat is niet wat ik wil. Wat ik wil is dat mijn scriptje uitgevoerd
> > wordt na een reboot voordat het filesystem gemount wordt.
>
> Je moet een script aanmaken in /usr/share/initramfs-tools/hooks dat de
> nodige bestanden kopiëert naar de "staging area" die mkinitramfs
> aanmaakt.
>
> Een voorbeeld (met uitgebreide commentaar als documentatie) vind je op
> https://salsa.debian.org/kernel-team/initramfs-tools/-/blob/master/docs/
example_hook

Is het niet beter om die scripts in /etc/initramfs-tools/hooks te stoppen ipv 
in /usr/share ?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: