[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt update vind nietsFloris Renaud <jkfloris@dds.nl> writes:

> Hebben alle repositories dezelfde prioriteit?
> Wat geeft
> 	apt policy
> op beide systemen?

Dat zette me op het rechte pad:
22c34
  < 500 https://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
  ---
  > 900 https://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
  25c37
  < 500 https://deb.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 Packages
  ---
  > 900 https://deb.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 Packages
  28c40
  < 500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
  ---
  > 900 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages

Onderzoek liet me zien dat in /etc/apt/preferences.d de volgende
bestanden stonden:
  stable.pref
  testing.pref

En deze bevatten allebei vreemd genoeg precies hetzelfde:
  # 500 <= P < 990: causes a version to be installed unless there is a
  # version available belonging to the target release or the installed
  # version is more recent

  Package: *
  Pin: release a=stable
  Pin-Priority: 900

Nadat ik deze verwijderd had konden er ineens meer dan 80 applicaties
worden ge-upgrade.

Hoe die bestanden daar terecht zijn gekomen …

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: