[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt update vind nietsIk heb twee Debian systemen die dezelfde repisotories gebruiken.
De een vind echter al tijden geen nieuwe dingen na een update.
Daar zie ik al tijden als ik 'apt list firefox-esr' geef:
  firefox-esr/stable,now 102.10.0esr-1~deb11u1 amd64 [installed]

Terwijl ik op de andere zie:
  firefox-esr/stable-security,now 102.11.0esr-1~deb11u1 amd64 [installed,automatic]

Op het systeem waar upgrades nog weel plaats vinden zie ik met 'apt
update':
  Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  Hit:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree... Done
  Reading state information... Done
  All packages are up to date.

Terwijl ik op het systeem waar het fout ga zie:
  Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
  Hit:4 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Get:5 https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack bullseye-fasttrack InRelease [12.9 kB]
  Get:6 https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack bullseye-backports-staging InRelease [12.9 kB]
  Fetched 25.8 kB in 1s (21.0 kB/s)
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree... Done
  Reading state information... Done
  All packages are up to date.

Ik heb op het systeem waar het fout gaat net fasttrack toegevoegd,
maar voordat ik dat had gedaan had ik hetzelfde probleem.

Het is niet alleen firefox dat een probleem is: mijn kernel loopt
bijvoorbeeld ook achter.

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: