[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Script uitvoeren via initramfsOn Sun, May 28, 2023 at 10:39:45AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Een klant vroeg me iets te doen via initramfs. Ik vertelde hem dat ik daar
> weinig verstand van had. En dat ik dat ook wel kon via een chroot.
> 
> Toch wou hij graag dat ik eens ging kijken naar initramfs.
> En dat blijkt leuk ;-)
> 
> Al vrij snel kon ik wat ik wou, maar dat doe ik door de initrd uit te
> pakken, het script "init" aan te passen, en de boel weer in te pakken.

| $ file /sbin/update-initramfs
| /sbin/update-initramfs: POSIX shell script, ASCII text executable
| $

En  `update-initramfs` heeft een manual page.

> En dan rebooten.

Hopelijk van een VM, of iets anders wat heel erg snel reboot.

} Hacken in "initrd" lijkt me niet echt de bedoeling.

Er is geen noodzaak voor die (zelf)restrictie.
 
> Ik heb geprobeerd mijn scriptje in /etc/initramfs-tools/conf.d/ te stoppen,
> maar het wordt dan uitgevoerd tijdens het maken van de initrd en dat is niet
> wat ik wil. Wat ik wil is dat mijn scriptje uitgevoerd wordt na een reboot
> voordat het filesystem gemount wordt.
> 
> Wie weet een goede manier?

Bootloader zorgt dat `kernel` en `initrd` in geheugen staan
en dat kernel gestart wordt. Kernel weet `initrd` te vinden
en zoekt daarin `init` om die te starten. Het is dan aan `init`
om het script in kwestie te gaan uitvoeren. Nee, het zit niet bij
mijn parate kennis waar dat gebeurd. Als het meezit komt er
vervolginformatie voorbij.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: