[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt update vind nietsCecil Westerhof <Cecil@decebal.nl> writes:

> Ik heb twee Debian systemen die dezelfde repisotories gebruiken.
> De een vind echter al tijden geen nieuwe dingen na een update.
> Daar zie ik al tijden als ik 'apt list firefox-esr' geef:
>   firefox-esr/stable,now 102.10.0esr-1~deb11u1 amd64 [installed]
>
> Terwijl ik op de andere zie:
>   firefox-esr/stable-security,now 102.11.0esr-1~deb11u1 amd64 [installed,automatic]
>
> Op het systeem waar upgrades nog weel plaats vinden zie ik met 'apt
> update':
>   Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
>   Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
>   Hit:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
>   Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
>   Reading package lists... Done
>   Building dependency tree... Done
>   Reading state information... Done
>   All packages are up to date.
>
> Terwijl ik op het systeem waar het fout ga zie:
>   Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
>   Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
>   Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
>   Hit:4 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
>   Get:5 https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack bullseye-fasttrack InRelease [12.9 kB]
>   Get:6 https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack bullseye-backports-staging InRelease [12.9 kB]
>   Fetched 25.8 kB in 1s (21.0 kB/s)
>   Reading package lists... Done
>   Building dependency tree... Done
>   Reading state information... Done
>   All packages are up to date.
>
> Ik heb op het systeem waar het fout gaat net fasttrack toegevoegd,
> maar voordat ik dat had gedaan had ik hetzelfde probleem.
>
> Het is niet alleen firefox dat een probleem is: mijn kernel loopt
> bijvoorbeeld ook achter.

Ik dacht ik probeer:
  apt install -t bullseye-security firefox-esr

Dit toont dan:
  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.

Dus ik dacht even: probleem opgelost.
Maar als ik nadat firefox-esr is geïnstalleerd geef 'apt update', dan
krijg ik helaas:
  All packages are up to date.

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: