[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /bin/sh naar bash i.p.v. dash linkenOn Mon, Jan 04, 2021 at 05:36:07PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> On Sun, Dec 27, 2020 at 07:15:02PM +0100, Geert Stappers wrote:
> > On Sat, Dec 26, 2020 at 09:13:23PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> [...]
> > > De reden dat /bin/sh naar dash verwijst, en niet naar bash, is omdat:
> > > 
> > > - dash sneller opstart,
> > > - je als je /bin/sh zegt, je alleen commando's zou mogen gebruiken die
> > >   effectief door POSIX als onderdeel van de sh interface gedefinieerd is
> > >   en er dus geen verschil zou mogen zijn,
> > > 
> > > Het gebruik van bash-specifieke functies in een /bin/sh script is niet
> > > portable. Op elk systeem dat een andere shell gebruikt dan bash als
> > > /bin/sh zal dat niet werken.
> > 
> > Hoe dat kan?   bash is tien keer groter dan dash?
> 
> Dat ondersteunt mijn eerste punt.
> 
> Ik begrijp niet goed wat je vraag is? Of bevestig je gewoon wat ik zeg?


Bevestiging.  En de "vraag" was een ongeluk.    :-/


De 
> > Hoe dat kan?   bash is tien keer groter dan dash?
was bedoelt als
> > Hoe dat kan?   bash is tien keer groter dan dash!
Groeten
Geert Stappers
-- 
Communicatie:  Misverstanden oplossen


Reply to: