[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUI programma met root-rechten
Op 03-10-2020 om 19:20 schreef Vincent Lammens:
> On 10/3/20 6:56 PM, Paul van der Vlis wrote:
>> Hoi,
>>
>> Sommige GUI programma's hebben (soms) root rechten nodig, denk
>> bijvoorbeeld aan het programma "gnome-software", wat dient om
>> programma's te installeren. Mooi programma overigens.
>>
>> Het krijgen van die root-rechten werkt tegenwoordig met "policykit",
>> daar heb ik weinig verstand van.
>>
>> Nu heb ik machines waar het netjes werkt. Op het moment dat
>> Gnome-software root rechten nodig heeft vraagt het om het paswoord van
>> root. Op een andere machine gaat het niet goed, daar wordt niet gevraagd
>> om dat paswoord en dan heeft het programma niet genoeg rechten.
>>
>> Hoe zorg ik ervoor dat dit venster wat om een paswoord vraagt verschijnt?
>>
>> Groet,
>> Paul
>>
>>
> Hey
> 
> Ik weet dat in Debian stretch er "gksu" was, waarmee je een
> gui-programma als root kon uitvoeren.
> 
> https://manpages.debian.org/stretch/gksu/gksudo.1.en.html

Inderdaad, maar dat is niet meer.

> Voor buster je wel gebruik maken van "pkexec"
> 
> https://manpages.debian.org/buster/policykit-1/pkexec.1.en.html
> 
> Misschien kan het programma zo uitvoeren helpen?

Ik ben eigenlijk niet op zoek naar een noodoplossing, maar naar de echte
oplosssing. Op de andere computer gaat het immers ook netjes.

Uiteraard heb ik policykit-1 geinstalleerd, dus ik heb het bestand
/usr/bin/pkexec .

Groet,
Paul


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: