[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUI programma met root-rechtenOn 10/3/20 6:56 PM, Paul van der Vlis wrote:
> Hoi,
> 
> Sommige GUI programma's hebben (soms) root rechten nodig, denk
> bijvoorbeeld aan het programma "gnome-software", wat dient om
> programma's te installeren. Mooi programma overigens.
> 
> Het krijgen van die root-rechten werkt tegenwoordig met "policykit",
> daar heb ik weinig verstand van.
> 
> Nu heb ik machines waar het netjes werkt. Op het moment dat
> Gnome-software root rechten nodig heeft vraagt het om het paswoord van
> root. Op een andere machine gaat het niet goed, daar wordt niet gevraagd
> om dat paswoord en dan heeft het programma niet genoeg rechten.
> 
> Hoe zorg ik ervoor dat dit venster wat om een paswoord vraagt verschijnt?
> 
> Groet,
> Paul
> 
> 
Hey

Ik weet dat in Debian stretch er "gksu" was, waarmee je een
gui-programma als root kon uitvoeren.

https://manpages.debian.org/stretch/gksu/gksudo.1.en.html

Voor buster je wel gebruik maken van "pkexec"

https://manpages.debian.org/buster/policykit-1/pkexec.1.en.html

Misschien kan het programma zo uitvoeren helpen?

-- 
Met vriendelijke groeten

Vincent Lammens
https://www.vincentlammens.be

Attachment: 0x2EDA63E1FE5E3763.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: