[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: your mail



On Wed, Feb 19, 2020 at 07:44:59PM +0100, René Luijckx wrote:
> Hoi,
> 
> Op mijn mobiel ( Android 8.0.0 ) staan volgens de mobiel op de SD-kaart 7
> submappen in de hoofdmap "Muziek".
> Als ik deze aankoppel ( bedraad of middels Filezilla ) zie ik echter maar 4
> submappen.
> 
> Is dit een Android- of Linux-verhaal ( Debian strecht derivaat ) ?
 
Of het verhaal _hoe_ die twee gekoppeld zijn.

Ik heb goede ervaring als het Andriod device in  MTP mode staat
en een USB-kabel. (Er was een tijd dat ik het nodig vond om Android
in "USB storage mode" te zetten, inmiddels weet ik dat dat fout was.)


De
> Als ik deze aankoppel ( bedraad of middels Filezilla )
is mij niet duidelijk. Tegenwoordig, zeg sinds 2017, is het voor
mij voldoende om USB-kabel in te steken. Het MTP-device wordt
dan automagisch "gemount" en is daarmee in het file-system zichtbaar.


In andere woorden: Voor mij werkt het "gewoon"
("gewoon"   waar een hele boel high-tech achter zit)


Groeten
Geert Stappers

MTP  https://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: