[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]Hoi,

Op mijn mobiel ( Android 8.0.0 ) staan volgens de mobiel op de SD-kaart 7 submappen in de hoofdmap "Muziek".
Als ik deze aankoppel ( bedraad of middels Filezilla ) zie ik echter maar 4 submappen.

Is dit een Android- of Linux-verhaal ( Debian strecht derivaat ) ?

Wijze woorden zijn welkom.

René Luijckx.


Reply to: