[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Release van Buster helpt Stretch om zeepOn Sun, Jul 07, 2019 at 03:39:55PM +0200, Cecil Westerhof wrote:
> Gisteren is Buster uitgekomen. Toen ik vanochtend draaide:
>   apt update
> 
> kreeg ik:
>   Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
>   Hit:2 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch InRelease
>   Hit:3 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch-updates InRelease
>   Hit:4 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
>   Hit:5 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
>   Ign:6 https://dl.bintray.com/sbt/debian InRelease
>   Get:7 https://dl.bintray.com/sbt/debian Release [815 B]
>   Hit:7 https://dl.bintray.com/sbt/debian Release
>   Hit:8 http://deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
>   Hit:9 https://download.docker.com/linux/debian stretch InRelease    
>   The value 'stable' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
>   Can't call method "policy" on an undefined value at /usr/bin/apt-show-versions line 56.
>   Reading package lists... Done
>   E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'test -x /usr/bin/apt-show-versions || exit 0 ; apt-show-versions -i'
>   E: Sub-process returned an error code
>   E: The value 'stable' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
> 
> Ik neem aan dat ik niet wordt gedwongen meteen op Buster over te
> stappen. Ik wil het wel op korte termijn doen, maar wel rustig en
> bezonnen.
> 
> In mijn sources.list staat:
>   #
>   deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
>   deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
> 
>   deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
>   deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
> 
> 
>   deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
>   deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
> 
> 
> 
>   # deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
>   # deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
> 
>   deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main contrib non-free
> 
> 
>   deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch contrib
> 
>   # sbt
>   deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
>   # deb-src [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
>   deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /
> 

De helft tijdelijk commentaar maken en kijken of de

>   The value 'stable' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources

er dan nog is.


> 
> Ik weet niet of het ermee heeft te maken, maar er is ook een
> trusted.gpg bestand van oktober. Wanneer ik deze probeer te openen in
> Emacs krijg ik:
>   Error while decrypting with "gpg2":
> 
>   gpg: decrypt_message failed: Unexpected error
> 

Mijn inschatting is dat het los staat van de meldingen waar apt meekomt.


Reply to: