[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oeps, een foutje met terminal...Op 06-06-19 om 14:53 schreef Frank Voncken:
> Beste mensen,
> 
> Ik heb een fout gemaakt met de instellingen van mijn terminal. Het zit
> zo. Ik heb een Brother printer aangeschaft. Bij de drivers hoort
> scan-key-tool om de scan-knop van de printer te kunnen gebruiken voor
> het verzenden van documenten naar mijn laptop. Het moet geactiveerd
> worden in terminal met de volgende commando:
> 
> $ brscan-skey
> 
> Helaas gaat dat niet automatisch bij elke opstart van de laptop. Dat
> wilde ik dus bewerkstelligen. Op de website van Brother vind ik een
> mogelijke oplossing:
> https://support.brother.com/g/s/id/linux/en/instruction_scn5.html?c=us_ot&lang=en&comple=on&redirect=on#Inst1
> Alleen, dit is voor Ubuntu. In Debian 10 met de Gnome 3 omgeving zie ik
> wel bij "opstarttoepassingen", maar dat regelt alleen welke apps
> automatisch opgestart wordt bij het aanzetten van de laptop, niet het
> automatisch uitvoeren van een terminal-commando zelf.
> 
> Kijkend in terminal zag ik een mogelijke oplossing, zie bijlage. Het
> gevolg is echter dat de terminal automatisch afgesloten wordt. Met
> andere woorden, ik kan de terminal niet meer openen (de bijlage is
> gemaakt op een andere computer, ter illustratie en niet ter uitvoering
> ;-) ). Stom van me. Hoe kan ik het weer ongedaan maken?

Wat ik zou doen is ctrl-alt-F2 drukken, daar inloggen als root, en dan
/etc/fstab wijzigen met een editor zoals nano. Dus:
nano /etc/fstab

Het gaat om de regel waarin jouw naam staat, die moet eindigen op
/bin/bash en niet op dat brscan.

> En aanvullende daarop: wat is nu de beste manier om de terminal-commando
> "brscan-skey" automatisch te laten uitvoeren bij het aanzetten van mijn
> laptop? Ik heb Gnome 3, Debian 10 (testing met systemd dus). Via
> Startpage zag ik grofweg twee niet nader uitgewerkte methoden, ene via
> cron job, met @root, en de andere via /etc/rc.local. De eerste is mij
> niet duidelijk, de laatste is er niet in mijn systeem.

Ik gebruik tegenwoordig vaak een cron-job om dingen automatisch te laten
starten. Zoiets in /etc/crontab:

@reboot root sleep 6; /bin/mount /data/bestanden

Dit betekent na een reboot 6 seconden wachten en dan /data/bestanden
mounten als root. Dit kan vast mooier door er een .service bestand van
te maken, maar het is wel simpel en efficient.

Een .service bestand maken voor systemd doe ik soms ook, bijvoorbeeld:
wget https://vandervlis.nl/files/firewall.service
ln -s /lib/systemd/system/firewall.service /etc/systemd/system/
systemctl daemon-reload
systemctl enable firewall

Dit start het bestand /usr/local/sbin/firewall na een reboot.

Groeten,
Paul-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: