[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oeps, een foutje met terminal...On Fri, Jun 07, 2019 at 11:07:03AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Op 06-06-19 om 14:53 schreef Frank Voncken:
> > Beste mensen,
> > 
> > Ik heb een fout gemaakt met de instellingen van mijn terminal. Het zit
> > zo. Ik heb een Brother printer aangeschaft. Bij de drivers hoort
> > scan-key-tool om de scan-knop van de printer te kunnen gebruiken voor
> > het verzenden van documenten naar mijn laptop. Het moet geactiveerd
> > worden in terminal met de volgende commando:
> > 
> > $ brscan-skey
> > 
> > Helaas gaat dat niet automatisch bij elke opstart van de laptop. Dat
> > wilde ik dus bewerkstelligen. Op de website van Brother vind ik een
> > mogelijke oplossing:
> > https://support.brother.com/g/s/id/linux/en/instruction_scn5.html?c=us_ot&lang=en&comple=on&redirect=on#Inst1
> > Alleen, dit is voor Ubuntu. In Debian 10 met de Gnome 3 omgeving zie ik
> > wel bij "opstarttoepassingen", maar dat regelt alleen welke apps
> > automatisch opgestart wordt bij het aanzetten van de laptop, niet het
> > automatisch uitvoeren van een terminal-commando zelf.
> > 
> > Kijkend in terminal zag ik een mogelijke oplossing, zie bijlage. Het
> > gevolg is echter dat de terminal automatisch afgesloten wordt. Met
> > andere woorden, ik kan de terminal niet meer openen (de bijlage is
> > gemaakt op een andere computer, ter illustratie en niet ter uitvoering
> > ;-) ). Stom van me. Hoe kan ik het weer ongedaan maken?
> 
> Wat ik zou doen is ctrl-alt-F2 drukken, daar inloggen als root, en dan
> /etc/fstab wijzigen met een editor zoals nano. Dus:
> nano /etc/fstab
> 
> Het gaat om de regel waarin jouw naam staat, die moet eindigen op
> /bin/bash en niet op dat brscan.
> 
> > En aanvullende daarop: wat is nu de beste manier om de terminal-commando
> > "brscan-skey" automatisch te laten uitvoeren bij het aanzetten van mijn
> > laptop? Ik heb Gnome 3, Debian 10 (testing met systemd dus). Via
> > Startpage zag ik grofweg twee niet nader uitgewerkte methoden, ene via
> > cron job, met @root, en de andere via /etc/rc.local. De eerste is mij
> > niet duidelijk, de laatste is er niet in mijn systeem.
> 
> Ik gebruik tegenwoordig vaak een cron-job om dingen automatisch te laten
> starten. Zoiets in /etc/crontab:
> 
> @reboot root sleep 6; /bin/mount /data/bestanden
> 
> Dit betekent na een reboot 6 seconden wachten en dan /data/bestanden
> mounten als root. Dit kan vast mooier door er een .service bestand van
> te maken, maar het is wel simpel en efficient.
> 
> Een .service bestand maken voor systemd doe ik soms ook, bijvoorbeeld:
> wget https://vandervlis.nl/files/firewall.service
> ln -s /lib/systemd/system/firewall.service /etc/systemd/system/
> systemctl daemon-reload
> systemctl enable firewall
> 
> Dit start het bestand /usr/local/sbin/firewall na een reboot.
> 
> Groeten,
> Paul
> 
> 
> 
> -- 
> Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
> https://www.vandervlis.nl/

Het gaat hier niet om /etc/fstab en waarschijnlijk staat deze shell ook niet in
/etc/passwd. Het gaat waarschijnlijk puur om de instellingen van de gnome
terminal emulator.

Gr. Mart

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: