[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oeps, een foutje met terminal...Oepsie,

Ik kan twee manieren bedenken om het op te lossen.

1. brscan-skey veranderen naar een echte shell.

Dit kun je doen door in een andere terminal te tikken:
$ which brscan-skey
Hier komt iets uit als: /usr/local/bin/brscan-skey
$ mv /usr/local/bin/brscan-skey /usr/local/bin/brscan-skey.bak
$ ln -s /bin/bash /usr/local/bin/brscan-skey

Als je nu de terminal opstart kom je gewoon in bash. Je kunt dan de instelling
terugzetten naar /bin/bash (of wat je shell ook was).
Als je dat gedaan heb zet je brscan-skey weer terug met het commando:
$ mv /usr/local/bin/brscan-skey.bak /usr/local/bin/brscan-skey

2. Methode twee is het configuratiebestand opzoeken van de gnome terminal.

Dit blijkt allemaal via dconf/gconf te gaan en je hebt een dconf-editor om dit
aan te passen. Hier heb ik geen ervaring mee. Ik zou voor methode 1 gaan.

Als je geen andere terminal emulator geinstalleerd hebt of dat niet voor
elkaar krijgt kun je het ook nog in de andere echte tty doen. Je wisselt van
tty met ctrl+alt+f1-7.

Gr. Mart

ps. Standaard dingen op laten starten gebeurde vroeger in /etc/rc.local maar
dat is een verouderde methode (je kunt het nog wel aanzetten overigens). Het
mooiste is om het per user te regelen. Die plek die je gevonden
(opstarttoepassingen) lijkt mij zeer geschikt.

On Thu, Jun 06, 2019 at 02:53:13PM +0200, Frank Voncken wrote:
> Beste mensen,
> 
> Ik heb een fout gemaakt met de instellingen van mijn terminal. Het zit zo. Ik
> heb een Brother printer aangeschaft. Bij de drivers hoort scan-key-tool om de
> scan-knop van de printer te kunnen gebruiken voor het verzenden van documenten
> naar mijn laptop. Het moet geactiveerd worden in terminal met de volgende
> commando:
> 
> $ brscan-skey
> 
> Helaas gaat dat niet automatisch bij elke opstart van de laptop. Dat wilde ik
> dus bewerkstelligen. Op de website van Brother vind ik een mogelijke oplossing:
> https://support.brother.com/g/s/id/linux/en/instruction_scn5.html?c=us_ot&lang=
> en&comple=on&redirect=on#Inst1 Alleen, dit is voor Ubuntu. In Debian 10 met de
> Gnome 3 omgeving zie ik wel bij "opstarttoepassingen", maar dat regelt alleen
> welke apps automatisch opgestart wordt bij het aanzetten van de laptop, niet
> het automatisch uitvoeren van een terminal-commando zelf.
> 
> Kijkend in terminal zag ik een mogelijke oplossing, zie bijlage. Het gevolg is
> echter dat de terminal automatisch afgesloten wordt. Met andere woorden, ik kan
> de terminal niet meer openen (de bijlage is gemaakt op een andere computer, ter
> illustratie en niet ter uitvoering ;-) ). Stom van me. Hoe kan ik het weer
> ongedaan maken?
> 
> En aanvullende daarop: wat is nu de beste manier om de terminal-commando
> "brscan-skey" automatisch te laten uitvoeren bij het aanzetten van mijn laptop?
> Ik heb Gnome 3, Debian 10 (testing met systemd dus). Via Startpage zag ik
> grofweg twee niet nader uitgewerkte methoden, ene via cron job, met @root, en
> de andere via /etc/rc.local. De eerste is mij niet duidelijk, de laatste is er
> niet in mijn systeem.
> 
> Gezien mijn ervaring met terminal zojuist ben ik nu voorzichtig geworden...
> 
> Hartelijke groeten,
> Frank Voncken


Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: