[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian installer over ttyS0, tty wisselOn Mon, 2017-11-27 at 10:28 +0100, Frans van Berckel wrote:
> On Mon, 2017-11-27 at 09:46 +0100, Geert Stappers wrote:
> 
> > > > Besef dat wisselen van tty eigenlijk heel bijzonder is.
> > 
> > 
> > Mij staat vaag iets bij dat ooit iemand GNU screen in d-i wilde.
> > Met een websearch vindt ik dat niet terug.
> > Hier geen testopstelling voor een serial install.
> > 
> > Ding wat ik zou proberen zijn 'GNU screen toetscombinaties'.
> > 
> >  Control-A 2
> >  Control-A 3
> >  Control-A 4
> >  Control-A 1
> > 
> >  Control-A n
> >  Control-A n
> >  Control-A n
> >  Control-A n
> > 
> >  Control-A p
> >  Control-A p
> >  Control-A p
> >  Control-A p
> 
>  
> Ik ben de komende dagen nog wel met wat Sun servers bezig. Er gaat
> dus een gelegenheid komen om dit even uit te testen. Keep you
> posted.

Vandaag even getest. Over ssh (lees network-console) gaat dit prima.

Maar met twee keer screen achter elkaar (één keer met ttyS0 en één keer
in de installer zelf), natuurlijk niet ;-)

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Reply to: