[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian installer over ttyS0, tty wissel<toelichtingvooraf over="tty">

Geef het commando
  tty
Ga naar een ander scherm en geef daar ook het commando
  tty
Je zult verschillende output krijgen.
Wat voorbeelden
  /dev/pts/8
  /dev/pts/17
  /dev/tty3
  /dev/ttyS0

Met `tty` vraag je aan het operating system op welke "tty",
op welke "teletype", je zit ingelogd.

Een teletype zou je ook terminal mogen noemen.
Beide hebben een verbinding met de echte computer.
Beide hebben toetsenborden.
Een terminal heeft een beeldscherm, een video display, voor output.
Een teletype geeft output op papier.

Voor UNIX en Linux computers is het heel gewoon
om meerdere ttys aangesloten te hebben.

Begin jaren negentig, begin jaren van Linux, hadden bedrijven
een UNIX computer met serial ports en meerdere terminals, ttys,
elders in het gebouw.

Linux op een computer met zelf reeds een video display en toetsenbord
heeft men meerdere ttys geven. Op hetzelfde display en toetsenbord.
Met een speciale toetscombinatie kun je wisselen van tty. 

</toelichtingvooraf>


On Sun, Nov 26, 2017 at 09:33:43AM +0100, Frans van Berckel wrote:
> Waarschijnlijk een wetens vraagje. Als je Debian installer start over
> ttyS0, hoe switch je dan naar shell en log?

Wat je wilt, zijn meerdere ttys.
Je hebt er maar 1, namelijk /dev/ttyS0


> Bij installer staat 1, bij shell 2 & 3, en bij log 4.

Daar zou ik wel een screenshot van willen zien.


> Gewoon op die cijfers drukken werkt niet.

Besef dat wisselen van tty  eigenlijk heel bijzonder is.Groeten
Geert Stappers
Die benieuwd is wat er vooraf ging
aan de behoefte om in debian-installer van tty te wisselen
-- 
Leven en laten leven


Reply to: