[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Remote access toestaan naar MariaDB serverOn Thu, Sep 15, 2016 at 10:40:43PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Thu, Sep 15, 2016 at 04:48:53PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> > 
> > Ik vraag me af hoe veilig remote access toestaan is naar een MariaDB
> > server op Debian stable.
> > 
      <knip/>
> 
> > Ik zie ook geen dependencies naar libssl, libgnutls of yassl. Toch staan
> > er in my.cnf allerlei aanwijzingen alsof TLS ondersteund wordt.
> > 
> > Heeft er hier iemand tips?
> 
> * Verder zoeken naar een mariadb met SSL, ook meteen naar clients zoeken.
> * Zelf compileren en als je toch bezig bent, ook clients.
> * Tunnel technieken als VPN
> 

Database server en database client bij elkaar zetten,
in een netwerk dat je vertrouwt.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: