[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Remote access toestaan naar MariaDB serverOn Thu, Sep 15, 2016 at 04:48:53PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Hoi,
> 
> Ik vraag me af hoe veilig remote access toestaan is naar een MariaDB
> server op Debian stable.
> 
> Als ik onderstaande doe, dan krijg ik geen output:
> ldd `which mysqld` | grep tls
> ldd `which mysqld` | grep ssl
> 
> Dit betekent toch dat MariaDB zonder TLS en SSL gecompileerd is, of
> vergis ik me nu?

Je doet wat https://mariadb.com/kb/en/mariadb/secure-connections-overview/ zegt.

Ik deed `debcheckout mariadb-server` en vond in debian/control

Build-Depends: bison,
        chrpath,
        cmake,
        debhelper (>= 9),
        dh-apparmor,
        dh-exec,
        gdb,
        libaio-dev [linux-any],
        libboost-dev,
        libjemalloc-dev [linux-any],
        libjudy-dev,
        libncurses5-dev (>= 5.0-6~),
        libpam0g-dev,
        libpcre3-dev (>= 2:8.35-3.2~),
        libreadline-gplv2-dev,
        libxml2-dev,
        lsb-release,
        perl,
        po-debconf,
        psmisc,
        unixodbc-dev,
        zlib1g-dev (>= 1:1.1.3-5~)
Standards-Version: 3.9.8

Dus nee, geen SSL of TLS.


> Ik zie ook geen dependencies naar libssl, libgnutls of yassl. Toch staan
> er in my.cnf allerlei aanwijzingen alsof TLS ondersteund wordt.
> 
> Heeft er hier iemand tips?

* Verder zoeken naar een mariadb met SSL, ook meteen naar clients zoeken.
* Zelf compileren en als je toch bezig bent, ook clients.
* Tunnel technieken als VPN


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: