[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Remote access toestaan naar MariaDB serverOn Thu, Sep 15, 2016 at 10:40:43PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Thu, Sep 15, 2016 at 04:48:53PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> > Hoi,
> > 
> > Ik vraag me af hoe veilig remote access toestaan is naar een MariaDB
> > server op Debian stable.
> > 
> > Als ik onderstaande doe, dan krijg ik geen output:
> > ldd `which mysqld` | grep tls
> > ldd `which mysqld` | grep ssl
> > 
> > Dit betekent toch dat MariaDB zonder TLS en SSL gecompileerd is, of
> > vergis ik me nu?
> 
> Je doet wat https://mariadb.com/kb/en/mariadb/secure-connections-overview/ zegt.
> 
> Ik deed `debcheckout mariadb-server` en vond in debian/control
> 
> Build-Depends: bison,
>        chrpath,
>        cmake,
>        debhelper (>= 9),
>        dh-apparmor,
>        dh-exec,
>        gdb,
>        libaio-dev [linux-any],
>        libboost-dev,
>        libjemalloc-dev [linux-any],
>        libjudy-dev,
>        libncurses5-dev (>= 5.0-6~),
>        libpam0g-dev,
>        libpcre3-dev (>= 2:8.35-3.2~),
>        libreadline-gplv2-dev,
>        libxml2-dev,
>        lsb-release,
>        perl,
>        po-debconf,
>        psmisc,
>        unixodbc-dev,
>        zlib1g-dev (>= 1:1.1.3-5~)
> Standards-Version: 3.9.8
> 
> Dus nee, geen SSL of TLS.
> 
> 
> > Ik zie ook geen dependencies naar libssl, libgnutls of yassl. Toch staan
> > er in my.cnf allerlei aanwijzingen alsof TLS ondersteund wordt.
> > 
> > Heeft er hier iemand tips?
> 
> * Verder zoeken naar een mariadb met SSL, ook meteen naar clients zoeken.
> * Zelf compileren en als je toch bezig bent, ook clients.
> * Tunnel technieken als VPN
> 

Ik vond/vind het trouwens wel een interresante vraag.
Ik had niet gedacht dat MySQL zelf SSL zou kunnen doen.
Dank voor het vergroten van mijn wereld.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: