[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: na grub in commando-mode ipv grafische Gnome modeOn Monday 23 November 2015 11:05:07 Frank Voncken wrote:
> Interessant. Ik zal vanavond kijken of xserver-xorg-legacy helpt. 
> Overigens mag in geval van nvidia Optimus (wat ik dus heb) geen Xorg 
> configuratie plaatsvinden. Ik heb bumblebee en primus geïnstalleerd. 

Er is ook een mailing list voor de nvidia drivers en optimus: 
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-nvidia-devel
En je kan een mail sturen naar die lijst via pkg-nvidia-
devel@lists.alioth.debian.org
Op die list zijn de maintainers van nvidia/optimus aanwezig die (over het 
algemeen) snel reageren en zeer behulpzaam zijn. 
Je moet wel in het Engels communiceren.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: