[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Sunday 22 November 2015 22:36:21 Frank Voncken wrote:
> Toen maar even geprobeerd met startx. En jawel, ik kwam
> meteen in de grafische gnome! Dat zag goed uit. Mogelijk is dat het
> gevolg van jouw stappenplan.

Mooi!

> Het probleem is dus dat er niet automatisch naar de grafische mode gaat
> direct na grub. Nog een stap(je?) dus... Ik ben benieuwd naar jullie
> suggesties!

Het enige dat ik kan bedenken is het installeren van gdm.
Maar dan houdt het van mijn zijde op. Ik ben redelijk vertrouwd met aptitude 
en met nvidia drivers, maar van gnome e.d. weet ik niks.

> Dank je wel, Diederik!!!!

Graag gedaan :-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: