[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Sunday 22 November 2015 20:46:49 Frank Voncken wrote:
> > Heb je /var/log/Xorg.0.log gecontroleerd of the nvidia driver ook echt
> > geladen  wordt?
> Deze /var/log/Xorg.0.log (opgeroepen met nano-commando) blijkt helemaal
> leeg te zijn, met opschrift "nieuw bestand". Is dat normaal?

Nee, dat lijkt me niet normaal. Kijk of je andere bestanden in /var/log/ kunt 
vinden die mogelijk licht kunnen schijnen op het probleem.

> > $ cat /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
> > Section "Device"
> >         Identifier "GeForce GTX 950M"
> >         Driver "nvidia"
> > EndSection
> 
> Maakt het niet uit dat ik een Optimus heb? Ik zag op de Debian
> wiki-pagina over Nvidia een waarschuwing dat in geval van Nvidia Optimus
> geen Xorg configuratie aangemaakt mag worden.

Ja, dat maakt zeker uit. Volg in dat geval de instructies van de wiki.
Je zou de instructies van mijn andere mail na de installatie van bumblebee 
kunnen doen of je zou kunnen proberen of je het kan combineren op de volgende 
manier (wanneer aptitude beschikbaar is, zie hieronder):
aptitude install bumblebee-nvidia primus nvidia-driver/experimental

> Ik heb jouw uitgebreidere beschrijving gezien. Er is een probleempje:
> het herkent "aptitude" niet, wel "apt-get". Vreemd... Ik had er wel zin
> om om de uitgebreidere beschrijving te doen.

Dat is apart. Aptitude is niet 'required', maar ik dacht dat dat altijd wel 
geinstalleerd werd. Met 'apt-cache policy' kan je zien of dat het inderdaad 
niet geinstalleerd is. 
Met 'apt-get install aptitude' kan je het alsnog installeren.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: