[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Sunday 22 November 2015 17:22:24 Frank Voncken wrote:
> Maar misschien moet er nog iets geïnstalleerd worden, of ligt de oorzaak
> ergens anders. Enige suggestie?

Ik ben bezig een uitgebreide alternatieve manier te beschrijven, maar 
misschien is het probleem/oplossing veel eenvoudiger.

Heb je /var/log/Xorg.0.log gecontroleerd of the nvidia driver ook echt geladen 
wordt? Recentelijk is er een wijziging in Xorg/nvidia-driver gekomen waarbij 
je helemaal geen Xorg configuratie bestand nodig is, maar ik weet niet of die 
al (helemaal) in stretch aanwezig is.
Als je constateert dat de nvidia driver niet geladen is, dan moet je een klein 
configuratie bestand aanmaken die dat forceert:
$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
Section "Device"
        Identifier "GeForce GTX 950M"
        Driver "nvidia"
EndSection

Reboot en kijk of dat het probleem al verholpen heeft.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: