[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950M

Op 21-11-15 om 13:04 schreef Frank Voncken:
henk van ballegooijen schreef op za 21-11-2015 om 11:06 [+0100]:
Hallo,
Het installeren van de nvidia driver van de site van nvidia is vrij eenvoudig en ik heb er eigenlijk best goede ervaringen mee.
Meestal haal ik de driver van deze site, waar alle versies (x64) in staan:

ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/

In rescue mode, ga naaar de map waarin de driver is opgeslagen en doe:
sh NVIDIA-Linux-x86_64-358.16-no-compat32.run
(Of welke andere versie je hebt gekozen)
Bij de installatie wordt, als de nouveau driver wordt gedetecteerd, aangeboden om deze te blacklisten.
Er wordt dan een bestandje aangemaakt in /etc/modprobe.d: nvidia-installer-disable-nouveau.conf
De-installeren gaat alsvolgt:
Dan: sh NVIDIA-Linux-x86_64-358.16-no-compat32.run --uninstall
Het bestand nvidia-installer-disable-nouveau.conf verwijderen.
Ook /etc/X11/xorg.conf verwijderen als dit is aangemaakt.
Als het goed is herstelt de nvidia installer dan ook de veranderde links naar direct rendering gerelateerde bibliotheken en anders kun je het beste een aantal pakketten met xorg, drm, mesa en zo even opnieuw installeren, voor de zekerheid.

Zelf heb ik een custom kernel draaien, anders moeten natuurlijk wel de kernel headers geinstalleerd zijn voor je begint...
Onlangs nog een Linux Mint installatie gedaan waarbij in eerste instantie de nouveau driver niet werkte en heb dit toen op een soortgelijke manier opgelost. Na enige updates werkte toen de nouveau driver opeens wel.
Het betrof trouwens een heel ander systeem.

De hier voorgestelde methode ziet anders uit dan wat hieronder door Debian is voorgesteld (zie https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers)

1. Download the installer from nvidia site (sha1 e97025c351e420fa62431a1774d84f40 NVIDIA-Linux-x86_64-352.55.run)

2. Install the build tools and the kernel headers:

# aptitude install linux-headers-3.16.0-4-amd64 build-essential

3. The installer complains if X server is started, so go in runlevel 3:

# init 3

4. Make the installer executable:

chmod u+x NVIDIA-Linux-x86_64-352.55.run

5. Run it:

./NVIDIA-Linux-x86_64-352.55.run

6. Accept the licence

7. Then a little warning appears about 32bit library. OK

8. Say "Yes" to run the nvidia xconfig

9. Reboot

10. Enjoy


Komt deze Debian-methode hier hetzelfde op neer als de methode van Henk? Ik ben een beetje bang dat ik alles in de soep laat gooien als ik niet goed weet wat ik doe... Ik ben hier graag voorzichtig. Ik weet ook niet hoe ik binnen de rescue mode, met van die commando's, de nvidia installer kan binnenhalen van de nvidia website. Er is geen browser scherm. Het gaat namelijk direct na keuze in grub-scherm fout.

Frank

Voorzichtigheid is inderdaad een goede zaak en ik wil je dan ook niet aanmoedigen om te gaan experimenteren. E.e.a. is overigens wel vrij makkelijk te herstellen als het fout gaat.
In de recovery mode zou je overigens wel een bestand kunnen downloaden met wget bv.
Voor mijn bovengenoemde voorbeeld wordt het dan:
wget ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/358.16/NVIDIA-Linux-x86_64-358.16-no-compat32.run
Wil je de driver met 32bits compatibiliteit, dan laat je het stukje '-no-compat32' weg.
Wel vreemd dat het gelijk al fout gaat na keuze in grub en niet pas bij het starten van de x server.

success,
 
Henk.

Nu doemt het derde probleem op, iets met _SB_.PCIO.PEGO.PEGP. Volgens Duckduckgo heeft dat te maken met driver voor videokaart. Ik heb Geforce GTX 950M in de laptop. Dat komt in de lijst van nouveau voor, zie http://nouveau.freedesktop.org/wiki/CodeNames/ . Nouveau zou dus in principe moeten kunnen werken in combinatie met GTX 950M.
Ook omdat volgens Debian met het uitkomen van Jessie meestal niet meer noodzakelijk is om proprietary driver te installeren (zie https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers , bovendien wordt daar een riskante methode weergegeven mocht een proprietary driver echt noodzakelijk zijn, die van versie 352.55) wil ik eerst nagaan of het probleem op een andere manier opgelost kan worden zonder dat daar proprietary driver voor nodig is.

Mocht de enige oplossing zijn het installeren van proprietary nvidia driver, hoe krijg ik het van de site van nvidia geïnstalleerd met behulp van commando in rescue mode?


Reply to: