[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales en_US.UTF-8On 04/11/14 09:40, Frans van Berckel wrote:
> On Tue, 2014-11-04 at 09:11 +0100, Matijs van Zuijlen wrote:
>> Ik zou en_IE.UTF-8 er bij zetten, omdat dit een goede combinatie is van:
>> - Engelse tekst
>> - Euro's als munt
>> - Voor Nederlanders begrijpelijke datumnotatie.
> 
> # locale-gen en_IE.UTF-8
> Generating locales...
>   en_IE.UTF-8... done
> Generation complete.
> 
> # dpkg-reconfigure locales
> Generating locales...
>   en_IE.UTF-8... up-to-date
>   en_US.UTF-8... done
> Generation complete.

Ah, zo moet dat dus onder Ubuntu.

> # locale
> LANG=en_US.UTF-8
> LANGUAGE=en_US.UTF-8
> LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
> LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
> LC_TIME="en_US.UTF-8"
> LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
> LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
> LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
> LC_PAPER="en_US.UTF-8"
> LC_NAME="en_US.UTF-8"
> LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
> LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
> LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
> LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
> LC_ALL=en_US.UTF-8

Je locale is nu nog en_US.UTF-8. Als je merkt dat datums etc. als MM/DD/JJJJ
worden weergegeven kun je dus nog de default locale of de locale van je account
aanpassen naar en_IE.UTF-8.

>>> In samba (en met de ftp) client staat er overigens netjes 'Máire
>>> Brennan/Máire/Moya Brennan' etc etc.
> 
> # cd into the directory
> # ls "Máire Brennan/Máire"
> 
> Dit werkt, super.

Hè, het lijkt er op dat de dingen elke keer dat je dpkg-reconfigure locales
draaide een beetje beter zijn gaan werken. Klopt die indruk?

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: