[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Generieke drivers (was: Lijst met ondersteunde devices genereren)On 10/20/2014 04:37 PM, Paul van der Vlis wrote:
op 14-10-14 14:25, Jan-Rens Reitsma schreef:

Staan de generieke drivers niet in de lijst?

De driver zal in de lijst staan, maar er zullen geen ID's bij zitten.

Onderaan de pci.ids en usb.ids lijsten staan, na de VID's en PID's van de devices, de lijsten met ID's van generieke functies. Misschien worden die ID's door de kernel gebruikt om na een handshake een geschikte, generieke driver te laden.

Of worden er bij generieke drivers geen devices genoemd?

Dat lijkt me inderdaad. Er zullen waarschijnlijk "device classes" worden
genoemd o.i.d. Maar ik heb daar (nog) geen verstand van.

Hoe zou je de VID:PID's in usb.ids en pci.ids kunnen achterhalen van devices die een generieke driver gebruiken? Volgens mij staan er in totaal meer dan 20.000 devices in de lijsten.

Het kan volgens mij geen kwaad om zoveel mogelijk devices mee te nemen.
Het scheelt volgens mij maar een paar regels per script om de drivers
voor Firewire- en HDMI-devices mee te nemen als je ze met modinfo kunt
herkennen.

We kunnen zien, maar er zijn nog veel meer soorten devices [1].

... PnP, i2c, Firewire, HID, eSATA ...

Linux shakes hands with all kinds of (hot?)plug stuff!!!

<knip>

Als je d.m.v. een script meer devices en drivers op meer verschillende
lijsten kunt plaatsen, zodat die lijsten erg lang worden, dan wordt het
steeds aantrekkelijker om een database en een zoeksysteem op te zetten.

Ik ben eerst bezig met het verzamelen van data, en te kijken wat je er
mee kunt.

Ik betwijfel of je met de gegevens in de lijst hieronder veel opschiet. De aanduiding "some", in de frase "also support some", lijkt niet te wijzen op een bijzonder generieke functie van de driver.

sigmund:/home/paul/www/devices# grep "This modules also support some"
3.16-0.bpo.2-amd64 | sort | uniq
This modules also support some 'acpi*' devices.
This modules also support some 'bcma' devices.
This modules also support some 'cpu' devices.
This modules also support some 'devname' devices.
This modules also support some 'dmi' devices.
This modules also support some 'dmi*' devices.
This modules also support some 'eisa' devices.
This modules also support some 'hid' devices.
This modules also support some 'i2c' devices.
This modules also support some 'ieee1394' devices.
This modules also support some 'input' devices.
This modules also support some 'ip_set_bitmap' devices.
This modules also support some 'ip_set_hash' devices.
This modules also support some 'ip_set_list' devices.
This modules also support some 'mdio' devices.
This modules also support some 'mmc' devices.
This modules also support some 'of' devices.
This modules also support some 'pcmcia' devices.
This modules also support some 'platform' devices.
This modules also support some 'pnp' devices.
This modules also support some 'scsi' devices.
This modules also support some 'sdio' devices.
This modules also support some 'serio' devices.
This modules also support some 'snd-hda-codec-id' devices.
This modules also support some 'spi' devices.
This modules also support some 'ssb' devices.
This modules also support some 'virtio' devices.
This modules also support some 'vmbus' devices.
This modules also support some 'wmi' devices.
This modules also support some 'xen-backend' devices.
This modules also support some 'xen' devices.
-------
Bovenstaande lijst is wellicht nog niet compleet, want ik mis
bijvoorbeeld bluetooth.

Misschien zijn de protocollen om (via de onderste laag) met een bluetooth-device te kunnen babbelen zo generiek dat het installeren van een bluetooth-stack genoeg is. Zie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_stack

Voor toepassingen die bluetooth-verbindingen gebruiken, zoals voor het obex-protocol, heb je waarschijnlijk aparte, generieke drivers nodig.

Groeten,
Jan-Rens.


Reply to: