[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: join: bestand 2 is niet gesorteerdOn 10/02/14 17:51, Geert Stappers wrote:
> Hoi,
>
> Wat ik wil is twee bestanden samenvoegen
> op basis van een gemeenschappelijk veld.
>
> Het commando `join` zou dat mogelijk moeten maken.
>
> Voorbeeld:
> --------- ( telefoon.txt
> a anton
> b bernard
> c cornelis
> ch chiel
> d dirk
> e erik
> f ferdinand
> g gerard
> ---------- telefoon.txt )
> ---------- ( nato.txt
> a alfa
> b bravo
> c charlie
> d delta
> e echo
> ex extra
> f foxtrot
> ---------- nato.txt )
>
> $ join -j 1 telefoon.txt nato.txt
> a anton alfa
> b bernard bravo
> c cornelis charlie
> d dirk delta
> e erik echo
> f ferdinand foxtrot
> -----
>
> Dat gaat goed.
>
> Twee andere bestanden ( ook als attachment meegestuurd )
> ------ ( in6s.txt
> ca-certificates ca-certificates-2010.63-3.el6_1.5.noarch
> centos-release-6 centos-release-6-4.el6.centos.10.x86_64
> compat-mysql51 compat-mysql51-5.1.54-1.el6.remi.x86_64
> coreutils coreutils-8.4-19.el6_4.2.x86_64
> coreutils-libs coreutils-libs-8.4-19.el6_4.2.x86_64
> cronie cronie-1.4.4-7.el6.x86_64
> ------ in6s.txt )
> -------( nn6s.txt
> ca-certificates ca-certificates.noarch 2013.1.95-65.1.el6_5 updates
> centos-release centos-release.x86_64 6-5.el6.centos.11.2 updates
> coreutils coreutils.x86_64 8.4-31.el6 base 
> coreutils-libs coreutils-libs.x86_64 8.4-31.el6 base 
> cronie-anacron cronie-anacron.x86_64 1.4.4-12.el6 base 
> cronie cronie.x86_64 1.4.4-12.el6 base 
> -------nn6s.txt )
>
> $ join -j 1 in6s.txt nn6s.txt
> ca-certificates ca-certificates-2010.63-3.el6_1.5.noarch ca-certificates.noarch 2013.1.95-65.1.el6_5 updates
> coreutils coreutils-8.4-19.el6_4.2.x86_64 coreutils.x86_64 8.4-31.el6 base 
> coreutils-libs coreutils-libs-8.4-19.el6_4.2.x86_64 coreutils-libs.x86_64 8.4-31.el6 base 
> join: nn6s.txt:6: is niet gesorteerd: cronie cronie.x86_64 1.4.4-12.el6 base 
>
> Wie kan de fout reproduceren?
> En nog belangrijker: Waarom komt er de foutmelding?

Zo te zien moet in nn6s.txt de entry voor 'cronie' voor 'cronie-anacron' komen,
i.p.v. erna, zoals nu. Vergelijk in in6s.txt de sortering van coreutils en
coreutils-libs.

>
>
>
> Groeten
> Geert Stappers


-- 
Matijs


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: