[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: join: bestand 2 is niet gesorteerd
Matijs van Zuijlen schreef op 10-2-2014 18:45:
On 10/02/14 17:51, Geert Stappers wrote:
Hoi,

Wat ik wil is twee bestanden samenvoegen
op basis van een gemeenschappelijk veld.

Het commando `join` zou dat mogelijk moeten maken.

Voorbeeld:
--------- ( telefoon.txt
a anton
b bernard
c cornelis
ch chiel
d dirk
e erik
f ferdinand
g gerard
---------- telefoon.txt )
---------- ( nato.txt
a alfa
b bravo
c charlie
d delta
e echo
ex extra
f foxtrot
---------- nato.txt )

$ join -j 1 telefoon.txt nato.txt
a anton alfa
b bernard bravo
c cornelis charlie
d dirk delta
e erik echo
f ferdinand foxtrot
-----

Dat gaat goed.

Twee andere bestanden ( ook als attachment meegestuurd )
------ ( in6s.txt
ca-certificates ca-certificates-2010.63-3.el6_1.5.noarch
centos-release-6 centos-release-6-4.el6.centos.10.x86_64
compat-mysql51 compat-mysql51-5.1.54-1.el6.remi.x86_64
coreutils coreutils-8.4-19.el6_4.2.x86_64
coreutils-libs coreutils-libs-8.4-19.el6_4.2.x86_64
cronie cronie-1.4.4-7.el6.x86_64
------ in6s.txt )
-------( nn6s.txt
ca-certificates ca-certificates.noarch 2013.1.95-65.1.el6_5 updates
centos-release centos-release.x86_64 6-5.el6.centos.11.2 updates
coreutils coreutils.x86_64 8.4-31.el6 base
coreutils-libs coreutils-libs.x86_64 8.4-31.el6 base
cronie-anacron cronie-anacron.x86_64 1.4.4-12.el6 base
cronie cronie.x86_64 1.4.4-12.el6 base
-------nn6s.txt )

$ join -j 1 in6s.txt nn6s.txt
ca-certificates ca-certificates-2010.63-3.el6_1.5.noarch ca-certificates.noarch 2013.1.95-65.1.el6_5 updates
coreutils coreutils-8.4-19.el6_4.2.x86_64 coreutils.x86_64 8.4-31.el6 base
coreutils-libs coreutils-libs-8.4-19.el6_4.2.x86_64 coreutils-libs.x86_64 8.4-31.el6 base
join: nn6s.txt:6: is niet gesorteerd: cronie cronie.x86_64 1.4.4-12.el6 base

Wie kan de fout reproduceren?
En nog belangrijker: Waarom komt er de foutmelding?
Zo te zien moet in nn6s.txt de entry voor 'cronie' voor 'cronie-anacron' komen,
i.p.v. erna, zoals nu. Vergelijk in in6s.txt de sortering van coreutils en
coreutils-libs.

Maar waarom laat geeft sort "cronie-" boven "cronie " en doet dat niet bij "coreutils-" en "coreutils ".

Mvg,

Wim


Reply to: