[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kopie naar NTFSOn Monday 10 February 2014 17:56:11 Paul van der Vlis wrote:
> Heb je al eens een heel systeem zo gekopieerd?

Nee. Maar *ik* zou dat zelf ook nooit doen.
Volgens mij is het enige relevante wat er gekopieerd moet worden de gegevens 
en documenten van de gebruikers. Lekker belangrijk wat er bv in /usr/bin 
staat.
Het kopieren van documenten zal waarschijnlijk niet zo veel problemen 
opleveren.

Wat moeilijker kan worden is als er gegevens in databases opgeslagen zijn en 
in welk type database (en versie) en hoe zijn de databases/tables/etc 
aangemaakt. Op [1] heb ik beschreven (in het Engels) hoe ik MySQL installeer 
en configureer, waarbij ik ervoor zorg dat alles op Unicode (UTF-8) staat 
ingesteld voordat ik een database aanmaak. Dat zorgt er ook weer voor dat alle 
defaults op UTF-8 staan. De kans dat je dan een succesvolle kopie/export kan 
maken is groter dan als je met diverse code-pages o.i.d. te maken hebt.
Zo zou ik nog een hele lijst met mogelijke problemen op kunnen noemen, maar 
dat is niet echt zinvol.

Waar het volgens mij op neerkomt, is het volgende:
- Maak een gedetailleerd conversie plan
- Test je plan (op een snapshot van de data) en kijk of het werkt
- Analyseer de uitkomst en pas je plan evt aan en test opnieuw, net zo lang 
totdat je tevreden bent met de uitkomst. Een succes rate van 100% zou mooi 
zijn, maar is niet echt realistisch, dus neem in je plan op wat je met de rest 
van de data gaat doen.


Diederik

[1] http://wiki.cknow.org/blog/2012/10/05/installing-and-configuring-mysql-debian
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: