[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kopie naar NTFSOn Monday 10 February 2014 17:33:20 Paul van der Vlis wrote:
> > met ntfs-3g kan je makkelijk naar NTFS schijven lezen en schrijven.
> 
> Dat bedoel ik.
> 
> > Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat niet het antwoord is dat je zoekt.
> 
> Wat ik wou doen is met een commando zoals rsync of "cp -a" alles vanaf
> de root kopieren naar een disk. Inclusief alles.

Formatteer een schijf als NTFS, dit kan je vanuit windows doen (als je dat 
hebt), maar ook vanuit linux (mkfs.ntfs). Mount die schijf onder linux met '-t 
ntfs-3g' en rsync de root naar je mount-point.
Welke parameters je het beste aan rsync mee kan geven zodat hard/softlinks 
worden omgezet naar 'gewone' kopieen, weet ik niet. 
(In welke mate NTFS hard/softlinks ondersteund weet ik ook niet, dus een extra 
kopie van het bestand lijkt me dan het veiligst)
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: