[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Module parameterOn 09-07-13 10:57, Frans van Berckel wrote:
> Ik lees in een bug comment op launchpad dat ik een parameter aan een
> kernel module moet meegeven.
> 
> Normaal gesproken maak je dan in /etc/modprobe.d/ een conf file aan en
> daar zet je dan "options ums_realtek ss_en=0" in.
> 
> Maar wat als blijkt dat deze module in de kernel gebakken is? Hoe geeft je
> de module dan door dat hij "ss_en=0" moet doen?

Via de kernel command line.

Hoe je dat doet, hangt af van je bootloader; als je grub2 gebruikt, dan
is dat via /etc/default/grub, de variabele GRUB_CMDLINE_LINUX

-- 
This end should point toward the ground if you want to go to space.

If it starts pointing toward space you are having a bad problem and you
will not go to space today.

  -- http://xkcd.com/1133/


Reply to: