[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Module parameterOp 9 juli 2013 10:57 heeft Frans van Berckel <fberckel@xs4all.nl> het
volgende geschreven:
> Maar wat als blijkt dat deze module in de kernel gebakken is? Hoe geeft je
> de module dan door dat hij "ss_en=0" moet doen?

Ik denk dat je in /etc/default/grub de regel
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
moet uitbreiden tot
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ums_realtek.ss_en=0"
(module en optie met een punt '.' aan elkaar vastmaken).

Gevolgd door update-grub natuurlijk.

Vriendelijke groet / Kind regards / Vennlig hilsen,
Arjen Bax


Reply to: