[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Module parameterIk lees in een bug comment op launchpad dat ik een parameter aan een
kernel module moet meegeven.

Normaal gesproken maak je dan in /etc/modprobe.d/ een conf file aan en
daar zet je dan "options ums_realtek ss_en=0" in.

Maar wat als blijkt dat deze module in de kernel gebakken is? Hoe geeft je
de module dan door dat hij "ss_en=0" moet doen?

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Reply to: