[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemen na upgrade IcedoveOn 08-07-13 11:24, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Vanmorgen zag ik hier problemen bij het upgraden van Icedove 10 naar 17.
> Hetzelfde moet ik ook gaan doen bij vele klanten, want de upgrade zit
> bij de security updates.
> 
> Het grootste probleem is dat er volgens mij geen nieuwe versie is van
> xul-ext-adblock-plus, en dat daar afhankelijkheden liggen naar Icedove.

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=715222

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: