[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GPG wachtwoord vergetenHoi,

Deze posting is een soort van distributed backup ...

Vandaag had ik echte E-Mail: post in envelop.
En de "envelop" is PGP-versleuteling ( encryptie )
Was het echter voor mijn 4096-bit GPG sleutel,
die in nog niet ingebruik genomen heb.
Dus ik was het wachtwoord kwijt.

Toen moest ik gaan wachtwoorden raden.

Het is een soort brute force attack geworden
met een lijst van wat het ongeveer moest zijn.
Die lijst heb in een bestandje "words.txt" gezet.
Ter illustratie een voorbeeld lijstje:
geheim
Geheim
Gehe1m

Want ik wist nog wel dat het iets met geheim was


En dan dit script:
#!/bin/bash
# 
 
# try all word in words.txt
for word in $(cat words.txt); do

 # try to crypt with word
 echo "${word}" | gpg --passphrase-fd 0 --batch --yes --no-tty --output somegpgfile --clearsign /etc/hosts 2>/dev/null
 
 # if crypt is successfull; stop
 if [ $? -eq 0 ]; then
 
  echo "GPG passphrase is: ${word}";
  exit 0;
 
 fi
 
done;
 
exit 1;
# l l

Doe jullie voordeel met deze (backup) posting.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: