[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: upgraded naar 7.1, en nu een heel oude kernel 'kept back'Op 2013-06-20 om 11:00 schreef mourik jan heupink:
> Hoi allemaal,
> 
> >Kijk eens naar deze <screenshot>
> >$ dpkg -l 'linux-image*'
> >Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
> >| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
> >|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
> >||/ Name              Version   Architecture  Description
> >+++-==============================-===========-===============-======================================
> >un linux-image          <none>           (no description available)
> >un linux-image-2.6-amd64     <none>           (no description available)
> >un linux-image-2.6-openvz-amd64  <none>           (no description available)
> >un linux-image-2.6-vserver-amd64 <none>           (no description available)
> >un linux-image-2.6-xen-amd64   <none>           (no description available)
> >ii linux-image-3.2.0-4-amd64   3.2.41-2  amd64      Linux 3.2 for 64-bit PCs
> >ii linux-image-amd64       3.2+46   amd64      Linux for 64-bit PCs (meta-package)
> >$
> ></screenshot>
> >
> 
> Ik begrijp nu inderdaad wat er aan de hand is. Echter het resultaat
> van dpkg -l 'linux-image*' ziet er bij mij net iets anders uit:
> 
} root@filehost:/etc/init.d# dpkg -l 'linux-image*'
} Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
} | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
} |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
} ||/ Name              Version      Arch  Description
} +++-==============================-=================-======-===================================
} un linux-image          <none>          (no description available)
} un linux-image-2.6        <none>          (no description available)
} ii linux-image-2.6-amd64     3.2+46      amd64 Linux for 64-bit PCs (dummy package)
} un linux-image-2.6-openvz-amd64  <none>          (no description available)
} un linux-image-2.6-vserver-amd64 <none>          (no description available)
} un linux-image-2.6-xen-amd64   <none>          (no description available)
} hi linux-image-2.6.32-5-amd64   2.6.32-35squeeze2 amd64 Linux 2.6.32 for 64-bit PCs
} ii linux-image-3.2.0-4-amd64   3.2.46-1     amd64 Linux 3.2 for 64-bit PCs
} ii linux-image-amd64       3.2+46      amd64 Linux for 64-bit PCs (meta-package)
} root@filehost:/etc/init.d# 
> 
> Het verschil zit hem dus in de linux-image-2.6-amd64 regel, die bij
> mij een version heeft "3.2+46".

En er is de 'h' aan het begin van de regel


> Jullie advies:
> >Mijn advies is om
> >
> > aptitude remove linux-image-2.6.32-5-amd64
> >
> >te doen (met beleid) en dan
> >
> > aptitude upgrade
> >
> >ter controle.
> blijft ongewijzigd, ondanks dat mijn linux-image-2.6-amd64 niet
> "Version <none>" heeft?

De 'h' is van "Hold" ...

> 
> In elk geval dank voor jullie antwoorden!
> 
> Mourik Jan
> 

Groeten
Geert Stappers
Die zag dat er een "opgelost" berichtje was


Reply to: