[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: upgraded naar 7.1, en nu een heel oude kernel 'kept back'On 19-06-13 21:17, mourik jan heupink wrote:
> deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free
> deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free
> 
> # 3ware monitoring
> # deb http://jonas.genannt.name/debian squeeze restricted
> deb http://hwraid.le-vert.net/debian squeeze main
> 
> # voor meer recentere samba
> deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main

En dit moet waarschijnlijk ook allemaal naar wheezy wijzen.

Maar de echte reden heeft Geert geloof ik al uitgelegd. Ik geloof dat
het kernelteam iets voorzichtiger is met vooruitgang. Oude kernels
worden niet automatisch verwijdert om te zorgen dat je terug kunt naar
een werkende versie. Het precieze weet ik er niet van.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: