[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: upgraded naar 7.1, en nu een heel oude kernel 'kept back'Hoi Mathijs, lijst,


Wat staat er in je /etc/apt/sources.list ?

Dit:

#

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux squeeze-di-rc2 _Squeeze_ - Official Snapshot amd64 NETINST Binary-1 20110121-20:07]/ squeeze main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux squeeze-di-rc2 _Squeeze_ - Official Snapshot amd64 NETINST Binary-1 20110121-20:07]/ squeeze main

# deb http://ftp.surfnet.nl/os/Linux/distr/debian/ squeeze main non-free
# deb-src http://ftp.surfnet.nl/os/Linux/distr/debian/ squeeze main non-free

deb http://ftp.surfnet.nl/os/Linux/distr/debian/ stable main non-free
deb-src http://ftp.surfnet.nl/os/Linux/distr/debian/ stable main non-free


# deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze main non-free
# deb-src http://ftp.debian.org/debian/ squeeze main non-free

# deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free
# deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free

# 3ware monitoring
# deb http://jonas.genannt.name/debian squeeze restricted
deb http://hwraid.le-vert.net/debian squeeze main

# voor meer recentere samba
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main

Verklaart dat iets..?


Reply to: