[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

upgraded naar 7.1, en nu een heel oude kernel 'kept back'Hoi allemaal,

Ik heb net een machine geupgrade naar 7.1, maar zie nu het volgende:

 root@filehost:/var/log# apt-get upgrade
 Reading package lists... Done
 Building dependency tree
 Reading state information... Done
 The following packages have been kept back:
  linux-image-2.6.32-5-amd64
 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
 root@filehost:/var/log#

Waarom staat hier nog een veel oudere kernel tussen..?

Die moet toch allang niet meer relevant zijn, vanwege:
 root@filehost:/var/log# uname -a
 Linux filehost 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64 GNU/Linux

Is dit wel logisch..?

Groet,
Mourik Jan


Reply to: