[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Python compile errorOn 05-06-13 20:02, Paul van der Vlis wrote:
> Heeft iemand hier een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
> 
> Betekent dit dat de code zo niet bruikbaar is?

Lijkt er wel op ja.

> Zou het kunnen dat het wellicht op een ander platform wel functioneert?
>  Ik hoor van anderen dat het onder Ubuntu werkt.

Misschien nog dependencies, of nog iets waarschijnlijker, een andere
python versie.

> Is dat byte-compilen wellicht ook met een commando te doen om op die
> manier simpel te kunnen debuggen?

Ja, volgens mij gewoon "python /path/to/file" en zorgen dat de user
waarmee je dat doet schrijfrechten heeft op /path/to/

Let op, Python werkt met uitlijning om nesting aan te geven. Hoe de
regel begint (het aantal spaties) is dus kritisch.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: