[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Python compile errorHallo,

On wo, 2013-06-05 at 20:02 +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Tijdens het installeren van een niet-officieel Debian pakket krijg ik
> Python byte-compile errors (zie onder).

Zie onder. Welk pakket (url) probeer je uit?

> Zou het kunnen dat het wellicht op een ander platform wel functioneert?
>  Ik hoor van anderen dat het onder Ubuntu werkt.

Zijn er wellicht andere versies van Python op de andere platformen?

> Is dat byte-compilen wellicht ook met een commando te doen om op die
> manier simpel te kunnen debuggen?

Python gaat de broncode (.py) compileren zodra het voor de eerste keer gebruikt wordt.
http://docs.python.org/release/1.5.1p1/tut/node43.html


> -----------
> Instellen van lod2-refine (1.0.9) ...
> WARNING: compile error while trying to byte-compile
> /usr/share/lod2-refine/webapp/extensions/jython/module/MOD-INF/lib/jython/signal.py:
> SyntaxError: ('invalid syntax',
> ('/usr/share/lod2-refine/webapp/extensions/jython/module/MOD-INF/lib/jython/signal.py',
> 225, 29, '        sun.misc.Signal.raise(_signals[SIGALRM])\n'))

Als ik de haakjes tel, zijn er meer sluit-haakjes dan open-haakjes.
Verder is de \n verdacht. Is de broncode met DOS regeleinde?

Met vriendelijke groeten,
Roland Clobus

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: