[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qcow2 perikelenOn Fri, Jul 27, 2012 at 10:50:52AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Op 27-07-12 07:07, Wouter Verhelst schreef:
> > On Sun, Jul 15, 2012 at 02:43:19PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> >> maar ik zie geen kans hem te gebruiken in de installer omdat ik via de
> >> seriele poort installeer. De installer begint met de vraag om de taal,
> >> Ik zou niet weten hoe ik kon kiezen voor de expert-install.
> >> Vreemd genoeg kan ik bij de taal ook alleen kiezen tussen Engels en C.
> >> Volgens mij zijn dit bugs in de installer.
> > 
> > Feature, not a bug.
> > 
> > Omdat sommige talen (waaronder Nederlands) karakters gebruiken die niet
> > in 7-bit ASCII zitten, en omdat 8-bit karakters een seriële console om
> > zeep kunnen helpen, worden niet-engelstalige opties bij een seriële
> > installatie gedisabled.
> 
> Aha, dat is duidelijk.
> Alhoewel, tegenwoordig is een 8 bits console toch ook vrij gebruikelijk
> zou ik denken.

Niet op een seriële poort.

> Maar waarom wordt de eerste pagina overgeslagen?
> Op deze manier kan ik geen expert-install doen of boot-opties meegeven.
> Stel ik zou een KDE desktop willen, dat kan nu niet.

Kies "back" op het eerste scherm waar je dat kan, en pas dan de
debconf-prioriteit aan naar 'low'. Da's het zelfde als expert mode.

-- 
The volume of a pizza of thickness a and radius z can be described by
the following formula:

pi zz a


Reply to: