[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Server wil niet bootenOp 12-03-12 18:15, Wouter Verhelst schreef:
> On Mon, Feb 06, 2012 at 02:09:56PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
>> Het gaat om een systeem met een fakeraid (P212 SAS controller) en root
>> op LVM. Het systeem is niet door mij ingericht (ik had dat niet zo gedaan).
> 
> Je probleem is ondertussen al opgelost, maar even voor alle
> duidelijkheid: een P212 is *geen* fakeraid controller, maar een echte
> hardware RAID controller:

Ik was er ondertussen ook achter.

Toch wel erg raar dat het systeem niet meer wil booten met één defecte
disk. Zonder die disk was booten geen probleem overigens.

> Script started on ma 12 mrt 2012 18:07:06 CET
> wouter@befs03:~$ sudo hpacucli
> Password: 
> HP Array Configuration Utility CLI 8.70-8.0
> Detecting Controllers...Done.
> Type "help" for a list of supported commands.
> Type "exit" to close the console.
> 
> => ctrl all show
> 
> Smart Array P212 in Slot 1        (sn: PACCPID10471X9G)
> 
> => ctrl slot=1 ld show
> 
> Error: Expecting parameters to identify logicaldrive
> 
> => ctrl slot=1 ld all show
> 
> Smart Array P212 in Slot 1
> 
>  array A
> 
>    logicaldrive 1 (5.5 TB, RAID 1+0, OK)
> 
> => ctrl slot=1 pd all show
> 
> Smart Array P212 in Slot 1
> 
>  array A
> 
>    physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:9 (port 1I:box 1:bay 9, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:10 (port 1I:box 1:bay 10, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:11 (port 1I:box 1:bay 11, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:12 (port 1I:box 1:bay 12, SATA, 1 TB, OK)
> 
> => quit
> wouter@befs03:~$ exit
> 
> Script done on ma 12 mrt 2012 18:07:42 CET
> 
> Vooral die laatste is interessant: als een schijf daar *begint* te
> sterven, dan wordt de 'OK' vervangen door een ander bericht.
> 
> Je kan overigens ook commando's meegeven aan hpacucli in non-interactive
> mode:
> 
> wouter@befs03:~$ sudo hpacucli ctrl slot=1 pd all show
> Password:
> 
> Smart Array P212 in Slot 1
> 
>  array A
> 
>    physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK)
>    physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK)
> [...]
> 
> Scriptje daarrond schrijven dat een grote dikke vette warning uitvoert,
> en dat in cron stoppen, is een mooie oefening voor de lezer.
> 
> Die software zit in het package 'hpacucli' uit:
> 
> wouter@befs03:~$ grep 'hp.com' /etc/apt/sources.list
> deb http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/proliantsupportpack squeeze current/non-free
> 
> Staat nog wat andere software daar ook.
> 

Met array-info kun je ook informatie krijgen, voordeel is dat het OSS is
en in Debian zit:
-------
debian:~# array-info -d /dev/cciss/c0d0
Unknown Controller id 0x3241103c
	Firmware revision : 2.50
	Rom revision   : 2.50
	1 logical drive configured.

	Logical drive 0 :
	 Fault tolerance : RAID 1 (Mirroring)
	 Size      : 465.73 GiB (976707632 blocks of 512 bytes)
	 Status     : Logical drive is ok
------
http://packages.debian.org/squeeze/array-info

Maar misschien is hpacucli beter, geen idee.

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl


Reply to: