[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Server wil niet bootenOn Mon, Feb 06, 2012 at 02:09:56PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Het gaat om een systeem met een fakeraid (P212 SAS controller) en root
> op LVM. Het systeem is niet door mij ingericht (ik had dat niet zo gedaan).

Je probleem is ondertussen al opgelost, maar even voor alle
duidelijkheid: een P212 is *geen* fakeraid controller, maar een echte
hardware RAID controller:

Script started on ma 12 mrt 2012 18:07:06 CET
wouter@befs03:~$ sudo hpacucli
Password: 
HP Array Configuration Utility CLI 8.70-8.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> ctrl all show

Smart Array P212 in Slot 1        (sn: PACCPID10471X9G)

=> ctrl slot=1 ld show

Error: Expecting parameters to identify logicaldrive

=> ctrl slot=1 ld all show

Smart Array P212 in Slot 1

  array A

   logicaldrive 1 (5.5 TB, RAID 1+0, OK)

=> ctrl slot=1 pd all show

Smart Array P212 in Slot 1

  array A

   physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:9 (port 1I:box 1:bay 9, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:10 (port 1I:box 1:bay 10, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:11 (port 1I:box 1:bay 11, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:12 (port 1I:box 1:bay 12, SATA, 1 TB, OK)

=> quit
wouter@befs03:~$ exit

Script done on ma 12 mrt 2012 18:07:42 CET

Vooral die laatste is interessant: als een schijf daar *begint* te
sterven, dan wordt de 'OK' vervangen door een ander bericht.

Je kan overigens ook commando's meegeven aan hpacucli in non-interactive
mode:

wouter@befs03:~$ sudo hpacucli ctrl slot=1 pd all show
Password:

Smart Array P212 in Slot 1

  array A

   physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK)
   physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK)
[...]

Scriptje daarrond schrijven dat een grote dikke vette warning uitvoert,
en dat in cron stoppen, is een mooie oefening voor de lezer.

Die software zit in het package 'hpacucli' uit:

wouter@befs03:~$ grep 'hp.com' /etc/apt/sources.list
deb http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/proliantsupportpack squeeze current/non-free

Staat nog wat andere software daar ook.

-- 
The volume of a pizza of thickness a and radius z can be described by
the following formula:

pi zz a


Reply to: