[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bonding met bridge en dhcpHallo allemaal,

Ik loop tegen een probleem aan dat volgens mij een simpele truck heeft
maar ik zie het niet zo snel.

Mijn br0 krijgt geen IP. tcpdump geeft mij de info dat op br0 wel de
request worden verstuurd maar deze niet over bond0 naar buiten gaan.

Als ik de bond van manual naar dhcp zet en de br0 weghaal werkt alles goed.

auto lo
  iface lo inet loopback

auto bond0
  iface bond0 inet manual
  slaves eth0 eth1
  bond-mode 4
  bond-miimon 100

auto br0
  iface br0 inet dhcp
  bridge_fd 0
  bridge_stp off
  bridge_ports bond0

# testings
brctl addbr br0
brctl stp br0 off
brctl setfd br0 0
brctl setageing br0 0
brctl setmaxage br0 0
brctl sethello br0 0
brctl addif br0 bond0
brctl show
ifconfig bond0 up
dhclient br0
ifconfig br0 down
brctl delif br0 bond0
brctl delbr br0

Iemand met een werkende interface configuratie voor een bonding op een
bridge met dhcp?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Jelle de Jong

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: