[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debootstrap installatieOn Sun, May 15, 2011 at 12:37:26PM +0200, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Geert Stappers:
> > 
> > In http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s04.html.en
> > wordt beschreven hoe in de bootloader een (tijdelijke) entry
> > te maken voor de gewenste HD install.
> 
> Dat was waar het me oorspronkelijk om ging. Maar die manier met
> debootstrap lijkt ook wel leuk en leerzaam. Je moet wat meer dingen
> zelf doen, zoals het zelf schrijven van /etc/fstab en /etc/network/
> interfaces, en je moet jezelf handmatig als gebruiker toevoegen, om
> maar wat te noemen. Toch ziet het er niet zo moeilijk uit als b.v. het
> installeren van Arch Linux.  :-)

Dit bericht is om verdere follow-ups in deze nieuwe thread te krijgen.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: